Ideologia, doktryna i program polityczny. Podział na prawicę i lewicę

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Tekst: Agata Kunicka-Goldfinger, Witold Kunicki-Goldfinger, Maciej Podbielkowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Lech Milian, Dlaczego ideologie są obecne w życiu społecznym? Rozważania o iluzjach i rzeczywistości społecznej, Gdańsk 2018, s. 18.
  • Źródło: CBOS, Co różni zwolenników lewicy, centrum i prawicy? Komunikat z badań CBOS 139/2015, dostępny w internecie: cbos.pl [dostęp 30.01.2020 r.].
  • Źródło: Krzysztof Świrek, Trzy końce ideologii – najważniejsze dwudziestowieczne ujęcia problemu, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2013, nr 41, t. 1, s. 45.
  • Źródło: encyklopedia.pwn.pl [dostęp 30.01.2020 r.].