Ilustracja do wiersza Juliana Tuwima "Mróz"

Scenariusz lekcji, w trakcie której uczniowie tworzą kompozycje plastyczne za pomocą komputera inspirowane wierszem Juliana Tuwima.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida