Imiesłowy i ich rodzaje

Materiał zawiera: 2 ilustracje, 9 ćwiczeń interaktywnych,  2 ćwiczenia otwarte.

Wyjaśnienie, czym są imiesłowy, rodzaje imiesłowów (przymiotnikowe i przysłówkowe), typy imiesłowów przymiotnikowych (czynnych i biernych), wzorce odmiany w tworzeniu form imiesłowów przymiotnikowych czynnych i biernych.

 Zasób zawiera także zbiór ćwiczeń interaktywnych polegających na rozpoznawaniu i tworzeniu form imiesłowu przymiotnikowego czynnego i biernego.

Zasób zawiera zasady tworzenia imiesłowów przymiotnikowych czynnych i biernych oraz imiesłowów przysłówkowych współczesnych i uprzednich.

Zasób zawiera: informacje o pisowni "nie" z imiesłowami; ćwiczenie polegające na przeredagowaniu tekstu i zastosowaniu odpowiednich imiesłowów; ćwiczenie polegające na ułożenie zdań na ułożeniu zdań z przeczeniem "nie" w imiesłowach; zestaw siedmiu ćwiczeń interaktywnych (rozpoznawanie typu imiesłowów, tworzenie imiesłowów, wskazywanie czasowników, od których nie można utworzyć imiesłowu biernego, uzupełnianie zdań imiesłowami, określenie, typów i rodzajów imiesłowów wyróżnionych w zdaniach, ćwiczenie słowa klucze).

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida