Impresjonizm, przewrót w malarstwie europejskim

Szkoła podstawowa
Plastyka
Udostępnij

Zaprezentowanie uczniom najważniejszych twórców impresjonizmu, jego cech oraz wpływu na kształtowanie się sztuki nowoczesnej.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida