Inscenizacja baśni "Dziecię elfów"

Uczniowie ustalają plan zajęć związanych z wystawieniem inscenizacji. Przygotowują rekwizyty, stroje, dekoracje. Wystawiają inscenizację baśni Dziecię elfów.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida