Ireland – The Emerald Isle. Irlandia – kraj Unii Europejskiej

Uczniowie w grupach przygotowują miniprojekty dotyczące różnych aspektów życia w Irlandii, które prezentowane są na lekcji. Lekcja ćwicząca sprawność mówienia i umiejętność autoprezentacji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida