Istota państwa w koncepcjach renesansowych

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Marian Machinek, Mit o idealnym państwie. Nowożytne utopie, [w:] Państwo i jego problemy, red. Michał Wojciechowski, Olsztyn 2005, s. 31.
  • Źródło: Barbara Danowska-Prokop, Idealne państwo (społeczeństwo) w ujęciu renesansowych utopistów, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 305, t. 8, s. 144.
  • Źródło: Barbara Danowska-Prokop, Idealne państwo (społeczeństwo) w ujęciu renesansowych utopistów, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 305, t. 8, s. 142.
  • Źródło: Niccolò Machiavelli, Książę, 1513 r., dostępny w internecie: knhd.law.uj.edu.pl [dostęp 20.10.2020 r.].
  • Źródło: Tomasz z Akwinu, O władzy, 1266–1267 r., dostępny w internecie: it.dominikanie.pl [dostęp 20.10.2020 r.].