Ja, ty, my, wy – jak to powiedzieć po łacinie?

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język łaciński i kultura antyczna
Udostępnij

Bibliografia:

  • Źródło: Epigramy: wybór, [w:] Marcjalis, Warszawa 1998. tł. i wstęp: Stanisław Kołodziejczyk.