Jacques-Louis David - malarz rewolucji francuskiej i tradycji antycznej