Jak dzielić wyrazy?

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o sylabie i dzieleniu wyrazów. Ćwiczenia praktyczne utrwalające wiedzę w klasie VI.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida