Jak grzecznie zwracać się do innych

Materiał składa się z sekcji: "Wzorce zachowania i komunikacji", "Zwroty adresatywne", "Formuły adresatywne", "Zadaniowo".

Materiał zawiera 2 ilustracje (fotografie, obrazy, rysunki),
7 ćwiczeń, w tym 4 interaktywne.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida