Jak mówić o uczuciach?

W czasie lekcji uczniowie opisują uczucia i stany psychiczne. W scenkach pokazują różne uczucia, rozwiązują ćwiczenia, powtarzają wiadomości o antonimach, synonimach i związkach frazeologicznych, wyrazach obcych w języku polskim, pracują ze słownikami.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida