Jak napisać życiorys? Rozważania w oparciu o wiersz Wisławy Szymborskiej "Pisanie życiorysu"

Na lekcji uczniowie, na podstawie wiersza Wisławy Szymborskiej oraz ogólnego wzoru dokumentu, uczą się, jak pisać życiorys.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.