Jak opisać pejzaż?

Materiał zawiera obraz Petera Paula Rubensa „Krajobraz z tęczą”, który wykorzystano w ćwiczeniu interaktywnym do wskazania elementów krajobrazu. Ponadto w materiale znajduje się 10 ćwiczeń, w tym 5 interaktywnych. Uczeń porządkuje informacje na temat opisu dzieła malarskiego, analizuje dzieło malarskie, zapisuje refleksje.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida