Jak się orientować w terenie?

Wprowadzenie do zagadnienia posługiwania się mapą. Starter zawiera przykładową mapę przedstawiającą użytkowanie łowisk na świecie, a także odwołanie do wcześniejszej wiedzy uczniów, jak również cele nauczania sformułowane w języku ucznia. E‑materiał składa się z sekcji: 1. Znaki kartograficzne, 2. Jak zorientować mapę za pomocą kompasu?, 3. GPS i jego działanie, Podsumowanie, Praca domowa, Słowniczek, Zadania i Notatnik.

Wyjaśnienie pojęcia i prezentacja różnych znaków kartograficznych. Tekst wzbogacony jest galerią map, na których wykorzystano różne znaki kartograficzne w zależności od rodzaju i przeznaczenia mapy.

W tekście opisano orientowanie mapy za pomocą kompasu oraz z wykorzystaniem punktów terenowych. Przedstawiono na ilustracjach kompas oraz różę wiatrów. Zamieszczono też film instruktażowy pt. "Orientacja mapy i planu w terenie".

Przedstawiono nowoczesną metodę pomagającą w poruszaniu się w terenie - system GPS. Tekst został wzbogacony filmem o wykorzystywaniu systemu GPS w nawigacji samochodowej. Zamieszczono też ciekawostkę o zegarach atomowych, w które muszą być wyposażone satelity, aby system GPS mógł działać.

Słowniczek zawiera wyjaśnienie pojęć: GPS, kierunki świata, legenda, nawigacja, róża wiatrów, znaki kartograficzne. W e‑materiale zawarto 3 ćwiczenia interaktywne z możliwością sprawdzenia odpowiedzi.

Aktualizacja tekstu: Zyta Sendecka
Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida