Jak trawiony jest pokarm?

W materiale przedstawiono istotę trawienia oraz trawienie różnych grup związków organicznych w przewodzie pokarmowym człowieka. Materiał zawiera:

1.Starter, w którym znajduje się zdjęcie zupy na talerzu, odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia związanej z tematem zasobu oraz cele sformułowane w języku ucznia

2.Rozdział: Funkcje układu pokarmowego, który zawiera rysunek przedstawiający współdziałanie przewodu pokarmowego z innymi układami w organizmie człowieka, ciekawostkę oraz ćwiczenie

3.Rozdział: Trawienie chemiczne, który zawiera doświadczenie dotyczącą trawienia cukrów złożonych przez ślinę, animację trawienia cukrów, białek i tłuszczy w przewodzie pokarmowym człowieka, tabelę dotyczącą trawienia pokarmów w przewodzie pokarmowym, ćwiczenie oraz ciekawostkę

4.Rozdział: Wchłanianie, wykorzystywanie, magazynowanie składników pokarmowych, który zawiera rysunek przedstawiający losy pokarmu w przewodzie pokarmowym, rysunek przedstawiający rolę wątroby w dystrybucji składników pokarmowych oraz dwie ciekawostki

5.Rozdział: Wydalanie niestrawionych resztek, który zawiera ciekawostkę i ćwiczenie

6.Podsumowanie zawierające 2 ćwiczenia

7.Słownik zawierający wyjaśnienia terminów: amylaza ślinowa, amylaza trzustkowa, enzymy trawienne, fermentacja, lipaza, nukleazy, pepsyna, pepsynogen, trawienie chemiczne, trawienie mechaniczne, trypsyna, żółć

8.Zestaw 6 ćwiczeń interaktywnych

Aktualizacja tekstu: Monika Zaleska-Szczygieł

Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o.o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida