Jak ulokować i pożyczyć pieniądze?

Lekcja z technologii informacyjnej poświęcona usługom bankowym oraz wykorzystaniu arkuszy Excel do obliczeń finansowych.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida