Jak wyczarować baśń? Opowiadamy o cechach gatunku na podstawie fragmentów "Opowieści z Narnii"

Scenariusz lekcji dotyczy baśni. Uczniowie zapoznają się z jej cechami, odszukują je w znanych im baśniach oraz we fragmencie czytanym na lekcji, piszą własną baśń.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.