Jak zmienia się język modlitwy? "Psałterz puławski" oraz "Psalmy" Czesława Miłosza

Szkoła podstawowa IV-VIII
Kategorie
Język polski
Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Scenariusz lekcji, w trakcie której uczniowie poznają historię języka polskiego, jeden z zabytków piśmiennictwa polskiego. Analizują staropolski tekst i porównują go z tłumaczeniem współczesnym.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.