Jak zmienia się język modlitwy? "Psałterz puławski" oraz "Psalmy" Czesława Miłosza

Scenariusz lekcji, w trakcie której uczniowie poznają historię języka polskiego, jeden z zabytków piśmiennictwa polskiego. Analizują staropolski tekst i porównują go z tłumaczeniem współczesnym.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida