Jak zmieniają się właściwości fizyczne alkenów w szeregu homologicznym

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida