Jak zmieniała się Europa w I połowie XIX wieku? (lekcja powtórzeniowa)

Materiał zawiera:

2 ilustracje (fotografie, obrazy, rysunki), 9 ćwiczeń, w tym 9 interaktywnych, 7 poleceń.

Bibliografia:

  • Źródło: Maurice de Talleyrand, Wspomnienia, [w:] G. Chomicki, L. Śliwa, Wiek XIX. Teksty źródłowe, Kraków 2001.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida