Strona główna Jak zostać uczniem Akademii?
Powrót

Jak zostać uczniem Akademii?

Lekcja poświęcona jest omówieniu sposobów prowadzenia zajęć w Akademii oraz doskonaleniu umiejętności pracy z tekstem. Uczniowie będą mogli zmierzyć się z testem, który uprawnia ich do noszenia tytułu ucznia pana Kleksa.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.