Jak żyje się pod wodą?

Materiał składa się z sekcji: "1. Warunki życia wodzie", "2. Życie w wodzie słodkiej i słonej", "Podsumowanie", "Zadania". W sekcjach omówiono przystosowania ryb do pokonywania oporu wody oraz wskazano czynniki, które mają istotne znaczenie dla życia w wodzie, tj. dostępność światła, tlenu  i zasolenie.

Materiał zawiera 9 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 4 ćwiczenia interaktywne z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi. Zastosowano zadania wielokrotnego wyboru, typu prawda - fałsz oraz tekst z lukami dla sprawdzenia wiedzy z omawianego zakresu.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida