Jaki kształt może mieć powierzchnia Ziemi?

Materiał składa się z sekcji: "1. Co to jest mapa hipsometryczna?", "2. Niziny", "3. Wyżyny", "4. Góry", "Podsumowanie", "Słowniczek", "Zadania".

Materiał zawiera 10 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 5 ćwiczeń, w tym 5 interaktywnych typu: prawda - fałsz, na dobieranie, zadania wielokrotnego wyboru i tekst z lukami. 

Słownik pojęć zawiera wyjaśnienia terminów: "depresja", "góry", "mapa hipsometryczna", "niziny", "wyżyny".

W materiale dokonano charakterystyki poszczególnych form ukształtowania terenu w powiązaniu ze sposobem ich zaznaczania na mapie hipsometrycznej. Dokonano też charakterystyki gór wysokich, średnich i niskich i podano przykłady ich występowania w Polsce.

Aktualizacja materiału: Monika Zaleska-Szczygieł, Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida