Strona główna Jaki zawód wybrać?
Powrót

Jaki zawód wybrać?

Materiał zawiera tekst i nagranie wiersza Józefa Ratajczaka „Kto zliczy”, 1 fotografię strażaka przy pracy, 11 ćwiczeń, w tym 5 interaktywnych. Uczeń analizuje wiersz, rozmawia o zawodach, tworzy nazwy zawodów, przyporządkowuje nazwy narzędzi do zawodów, wymyśla nowy zawód i przygotowuje wniosek do ministerstwa, wyszukuje informacji w dostępnych źródłach.

Bibliografia:

  • Źródło: Józef Ratajczak, Kto zliczy, [w:] tegoż, Zamki na lodzie, Warszawa 1966, s. 7.