Jakie uczucia wywołuje egzotyka dalekich lądów? Redagujemy opis przeżyć wewnętrznych

Scenariusz lekcji doskonalącej umiejętności analizy tekstu literackiego oraz redagowania opisu przeżyć wewnętrznych.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida