Jan Kasprowicz – społecznik

Podczas lekcji uczniowie zapoznają się z twórczością literacką Jana Kasprowicza – twórczością tzw. I etapu, tj. fazy społecznikowskiej. Utrwalają wiedzę dotyczącą sytuacji polskiej wsi przed i po powstaniu styczniowym, w konfrontacji z analizowanymi utworami Kasprowicza.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida