„Jedyny kwiat na świecie…”, czyli w poszukiwaniu prawdziwej przyjaźni

Uczniowie ćwiczą umiejętność korzystania ze Słownika mitów i tradycji kultury. Dokonują porównawczego zestawienia wizerunku róży oraz Wenus. Dyskutują na temat uczucia miłości oraz odpowiedzialności, jaką ono z sobą niesie.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.