Językowa podróż po Polsce. Poradnik metodyczny z programem nauczania języka polskiego jako obcego

Poziom elementarny A1

Autor:
Anna Młynarczuk-Sokołowska, Katarzyna Szostak-Król, Anna Młynarczuk-Sokołowska, Katarzyna Szostak-Król