Karta pracy ucznia: Spotkanie z przysłówkiem

Ćwiczenia utrwalające wiadomości na temat przysłówka.                               

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.