Katalog motywów sentymentalnych

Tekst: Olga Taranek-Wolańska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Karpiński Franciszek, Do Justyny, [w:] tegoż, Wiersze zebrane, t. I, Warszawa 2005.
  • Kostkiewiczowa Teresa, Model liryki sentymentalnej w twórczości Franciszka Karpińskiego, Wrocław 1964.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida