Każdy ma swoje talenty

Materiał zawiera Przypowieść o talentach z Ewangelii św. Mateusza, 2 ilustracje (fotografie, obrazy, rysunki), 16 ćwiczeń, w tym 6 interaktywnych, 4 polecenia.

Bibliografia:

  • Źródło: Przypowieść o talentach. Ewangelia wg św. Mateusza, rozdz. 25, w. 14-30, [w:] Biblia Tysiąclecia, Poznań 2003.