Kiedy spoglądam w lustro - mój autoportret

Materiały edukacyjne dotyczące samoakceptacji i budowania pozytywnego obrazu własnej osoby i ciała, a także tolerancji i wzajemnego szacunku. Zestaw zawiera scenariusz zajęć, nagranie dźwiękowe: recytacja wiersza Zygmunta Marka Miszczaka „O najlepszej radzie dla prosiaczka” oraz dwie karty pracy.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida