Klasycyzm i jego cechy

W materiale zostały zaprezentowane główne cechy sztuki klasycystycznej z podziałem na malarstwo, rzeźbę i architekturę.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.