Klasyczna harmonia

Zasób zawiera: współczesną fotografię przedstawiającą wnętrze z rzędami kolumn; informacje o istocie piękna wg wyroczni delfickiej, polecenie przejrzenia albumów poświęconych sztuce starożytnej Grecji i odszukania w nich (lub w innych dostępnych źródłach) rzeźby "Woźnicy z Delf" (Aurigi delfickiego ) oraz wynotowanie podstawowych informacji na temat tej rzeźby: materiał, datowanie, pochodzenie, przeznaczenie, temat i miejsce przechowywania.

Zawartość: film prezentujący rzeźbę "Doryforos"; rzeźbę Polikleta "Doryforos"; biogram Polikleta; omówienie rzeźby "Doryforos" i wskazanie zastosowanych na niej reguł dotyczących idealnych proporcji człowieka.

Zawartość: film prezentujący rzeźbę "Afrodyta knidyjska"; rzeźba Praksytelesa "Afrodyta knidyjska"; biogram Praksytelesa; opis rzeźby z uwzględnieniem greckiego ideału piękna; definicja mimezis; cztery polecenia otwarte związane z rzeźbami "Doryforos" i "Afrodyta knidyjskiej"(harmonia klasycznych posągów, wygląd, porównanie rzeźb); polecenie wskazania, które z kategorii estetycznych starożytności (piękno, tragizm, komizm, wzniosłość, patos, katharsis) zostały zrealizowane przez posągi i omówienie wybranych pojęć; ćwiczenie interaktywne dotyczące "Afrodyty knidyjskiej"(zaznaczenie prawidłowych określeń).

Zawartość: rzeźba "Nike z Samotraki"; rzeźba "Nike rozwiązująca sandał"; informacje o mitologicznej Nike i zamieszczonych rzeźbach; Maria Pawlikowska‑Jasnorzewska "Nike" (wraz z nagraniem audio); Leopold Staff "Żywa Nike z Akropolu"; trzy polecenia dotyczące porównania rzeźb i sposobów ich ukazania w poezji (wraz z rozwiązaniami); polecenie związane z zamieszczonymi wierszami: określenie, w jaki sposób motyw Nike może funkcjonować w tekstach kultury; odnalezienie innych realizacji tego motywu w kulturze.

Zawartość: rzeźba Agesandros, Polidoros, Atenodoros z Rodos "Laokoon i jego synowie"; informacje o rzeźbie; Ernst Hans Gombrich "O sztuce"; Kazimierz Michałowski "Jak Grecy tworzyli sztukę"; polecenie otwarte związane z rzeźbą; ćwiczenie interaktywne - wskazanie właściwego określenia ze słowem "klasyczny" w kontekście omawianej rzeźby.

Zawartość: El Greco "Laokoon"; Niccolò Boldrini "Laokoon i jego synowie"; wskazówki dotyczące analizy porównawczej i interpretacji dzieł sztuki dla uczniów na poziomie rozszerzonym; informacje dla zainteresowanych o inspiracjach "Grupą Laokoona" w sztukach plastycznych; dwa ćwiczenia interaktywne - wskazanie, czym jest obraz El Gerco / Niccolò Boldriniego w stosunku do rzeźbiarskiego pierwowzoru; trzy polecenia otwarte związane z omawianymi rzeźbami.

Zawartość: galeria prezentująca współczesny kanon piękna (Top modelka Naomi Campbell, Aktorzy Angelina Jolie i Brad Pitt, festiwal filmowy w Cannes, Piosenkarka Lady Gaga w programie Good Morning America, Zespół muzyczny One Direction, trasa koncertowa Take Me Home Tour, Piłkarz Cristiano Ronaldo); rozważania o współczesnym postrzeganiu piękna; "Historia piękna", red. Umberto Eco (o zjawiskach we współczesnej kulturze);

Ćwiczenie interaktywne - pierwotne znaczenie "Woźnicy z Delf" ; polecenia otwarte związane ze, współczesnym kanonem piękna; polecenie wyjaśnienia wyrażeń: klasyczna uroda, posągowe kształty, bogini piękna; dwa ćwiczenia interaktywne dotyczące "Woźnicy z Delf"; ćwiczenie interaktywne słowa klucze.

Bibliografia:

  • Źródło: Umberto Eco, Historia piękna, tłum. Agnieszka Kuciak, Poznań 2005, s. 415–417.
  • Źródło: Ernest Hans Gombrich, O sztuce, tłum. Monika Dolińska, Warszawa 1997, s. 111.
  • Źródło: Leopold Staff, Żywa Nike z Akropolu, [w:] tegoż, Wiklina, Warszawa 1953.
  • Źródło: Maria Pawilkowska-Jasnorzewska, Nike, [w:] tejże, Pocałunki, Warszawa 1926.
  • Źródło: Kazimierz Michałowski, Jak Grecy tworzyli sztukę, Warszawa 1986, s. 82–84.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida