Klasyk XX wieku – Igor Strawiński

Szkoła podstawowa IV-VIII
Kategorie
Muzyka
Udostępnij

Scenariusz zaplanowany do realizacji w czasie 45-minutowej lekcji, której celem jest zapoznanie uczniów z życiem i twórczością Igora Strawińskiego. Przedstawienie wpływu kompozytora na muzykę całego XX wieku. Wskazanie nowego stylu muzycznego. Przedstawienie tematyki dzieła Strawińskiego „Święto wiosny”. Wskazanie w utworze najważniejszych elementów i cech stylistycznych.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.