Kobiecość, obcość, podświadomość w Cudzoziemce Marii Kuncewiczowej

Tekst: Krzysztof Biedrzycki, Ewa Jaskółowa, Ewa Nowak

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Bruno Schulz, Aneksja podświadomości. Uwagi o „Cudzoziemce” Kuncewiczowej , [w:] Opowiadania, wybór esejów i listów, oprac. Jerzy Jarzębski, Wrocław 1998, s. 386–392.
  • Źródło: Maria Kuncewiczowa, Cudzoziemka , Warszawa 2016, s. 69–70.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida