Kompozycja i kolor - neoplastycyzm Mondriana i działalność artystów z grupy De Stijl