Komunikaty w programie Scratch - tworzenie animacji świątecznych.