Konstrukcja utworu

Pakiet składa się ze scenariusza 45-minutowych zajęć i filmu. W trakcie zajęć uczniowie poznają i utrwalają wiadomości na temat podstawowych zagadnień związanych z konstrukcją utworu fabularnego, jak również przeprowadzają analizę dzieła literackiego i filmowego. Film stanowi zapis rozmowy z reżyserką Agnieszką Holland, na temat sposobów zakończenia filmu.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida