Konstytucja RP. Rozdział VIII – Sądy i trybunały. Sąd Najwyższy

Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Tekst: Agata Kunicka-Goldfinger, Witold Kunicki-Goldfinger, Maciej Podbielkowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Adam Lityński, Historia Sądu Najwyższego, dostępny w internecie: sn.pl [dostęp 11.05.2020 r.].
  • Monika Zbrojewska, Rola i stanowisko prawne Sądu Najwyższego w procesie karnym, dostępny w internecie: sip.lex.pl [dostęp 11.05.2020 r.].
  • Zagadnienia prawne, dostępny w internecie: sn.pl [dostęp 11.05.2020 r.].
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 4.06.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida