Kordian w roli spiskowca – analiza aktu III lektury

W czasie lekcji uczniowie dokonują analizy aktu III dramatu Juliusza Słowackiego "Kordian". W fazie przygotowawczej jeden uczeń prezentuje referat o tle historycznym omawianego fragmentu lektury. Następnie uczniowie z pomocą nauczyciela tworzą obraz spisku przedstawionego w dramacie. Zapisują go w postaci planu zdarzeń ta tablicy. Następnie uczniowie analizują przyczynę klęski głównego bohatera. W fazie podsumowującej uczniowie robią notatki z lekcji. Nauczyciel zadaje pracę domową.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.