Kosmiczny świat

Omówienie pojęć: linia punkt, kształt, barwa i plama oraz ich znaczenia w kompozycji plastycznej. Zestaw zawiera interaktywne narzędzie do tworzenia samodzielnego rysunku 2D z zastosowaniem linii, punktu, kształtu oraz zestaw ilustracji – obrazy, w których głównym elementem jest linia, punkt i kształt.

 

Materiał niezgodny z wytycznymi WCAG i nieprzystosowany do pracy online.