Kowal Leopolda Staffa – młodopolska oda do młodości?

Tekst: Fryderyk Nguyen

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

E-materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Naukowym PWN.

Bibliografia:

  • Źródło: Leopold Staff, Kowal, [w:] tegoż, Wybór poezji, wybór M. Jastrun, Wrocław 1963, s. 3.
  • Źródło: Leopold Staff, Poczucie pełni, [w:] tegoż, Wybór poezji, wybór M. Jastrun, Wrocław 1963, s. 12.
  • Źródło: Mieczysław Jastrun, Wstęp do „Wyboru poezji” Leopolda Staffa , [w:] Leopold Staff, Wybór poezji, Wrocław 1963.
  • Źródło: Adam Mickiewicz, Oda do młodości, [w:] tegoż, Wiersze, oprac. Cz. Zgorzelski, Warszawa 1983, s. 14–16.
  • Źródło: Leopold Staff, Kowal, [w:] tegoż, Sny o potędze, Lwów, Warszawa 1909.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida