Krążenie wody w przyrodzie

Scenariusz ma na celu przedstawienie krążenia wody w przyrodzie. Nauczyciel definiuje pojęcia: hydrosfera, wymienne zasoby wodne hydrosfery. Wprowadzane jest pojęcie bilansu wodnego.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida