Krzemionka

Zapoznanie uczniów z pojęciem krzemionki.

Materiał niezgodny z wytycznymi WCAG i nieprzystosowany do pracy online.