Książka to przyjaciel – podsumowanie wiadomości o epice

Lekcja przeznaczona jest dla uczniów klasy VI. Podsumowuje wiadomości na temat epiki na przykładzie przeczytanych lektur.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.