Kształtowanie równowagi w zabawach i ćwiczeniach ruchowych

Scenariusz i materiały multimedialne do lekcji WF na której uczeń pozna sposoby kształtowania równowagi.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.