Ku pokrzepieniu serc – powieść "Krzyżacy" Henryka Sienkiewicza

Uczniowie omawiają wartość i znaczenia powieści Sienkiewicza dla Polaków żyjących pod zaborami. Określają ramy dla przedstawiania faktów w powieści historycznej.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.