Kultura i język regionu

Pakiet składa się ze scenariusza 45-minutowych zajęć i filmu. W trakcie zajęć uczniowie utrwalają wiadomości dotyczące zróżnicowania polszczyzny, poznają twórczość inspirowaną folklorem, a także analizują cechy danej kultury. W filmie Joanna Kos-Krauze, reżyserka i scenarzystka, opowiada o postaci Papuszy, cygańskiej poetki - samouka, która pisała w języku romskim.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida